Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Başvuruda İstenen Belgeler  

 

1. Seviye Tespit Tutanağı ( en son alınan) 

2. İmar Durum ( son bir yıla ait )

3. Röperli Kroki ( son bir yıla ait )

4. Sığınak- İtfaiye Onayı ( gerekli durumlarda)

5. Proje Müellif değişikliği varsa; eski müelliflerden alınan muvafakat, yeni müelliflere ait proje sorumluluk beyanı

6. İSKİ evrağı

7. Takyidatlı Tapu Kayıt örneği ( son 1 aya ait)

8. Hissedar Muvafakatı ( kat ilave ve ruhsat projesinin niteliksel değişikliği geçecek)

9. Yapı Denetim sözleşmesi yenilenecek ve güncel Yibf (TUSLU ise tus evrakları)

10. Kat Karşılığı ek sözleşme – eski sözleşmede Kat ilave ibaresi geçmiyorsa (veya Taşeronluk

      sözleşmesi)

11. Müteahhit güncel evrakları (ticaret sicil kaydı, vergi levhası vb. )

 

 

 Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  • 0216 538 83 00
  • imarmudurlugu@beykoz.bel.tr
  • Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi no:43 Posta Kodu: 34820 Beykoz-İstanbul